This is a single blog caption
21 Jun

17de eeuwse klooster in hartje Brugge, beter gekend als de Weylerkazerne krijgt nieuwe bestemming

 

Brugge wemelt van de historische gebouwen: sommige prachtig gerestaureerd, sommige overgeleverd aan de tand des tijds en andere echte stadskankers.  De Weylerkazerne in de Ezelstraat is zo’n iconische verlaten site die door de jaren heen geen herbestemming kreeg.. Na een rijk verleden als Theresianenklooster, infanteriekazerne en zelfs kantoorgebouw stonden de panden veertig jaar leeg. Krakers en woekerend groen kregen vrij spel. Een triest lot voor een prachtig staaltje erfgoed met wortels tot in de 17e eeuw.

Hoe geef je een nieuwe toekomst aan historisch cultureel erfgoed? Dat is de  opdracht van de Belgische onderneming VDD Project Development , een bedrijf met als expertise duurzame herbestemming van gebouwen met erfgoedwaarde.

Midden juni 2020 gebeurde de officiële eerstesteenlegging van de nieuwe  Weylerkazerne in Brugge

Toekomstgericht plan

Vandendriessche, VDD: “In samenwerking met de Stad Brugge en het Agentschap Onroerend Erfgoed en met het grootste respect voor de architectuurhistorische waarde van het beschermde monument krijgt de plek een gemengde invulling: veertig appartementen en vier handelspanden. Kenmerkende elementen als binnentuinen, overwelfde pandgangen, gewelven en kelders krijgen de restauratie die ze verdienen, minder waardevolle toevoegingen worden aangepast, vervangen of weggelaten”.

Getekend door woonexperts
De ontwikkelaar ging voor het ontwerp van de nieuwe Weylerkazerne in zee met Salens Architecten uit Brugge.

“Het bureau bekeek allereerst de bestaande architecturale kwaliteiten”, zegt VDD-bestuurder Thibaut De Vos. “De onderste verdiepingen van het oude klooster zijn historisch waardevol en worden in ere hersteld. De tweede etage, die dateert uit de kazerneperiode, heeft beperkte erfgoedwaarde en wordt dan ook vervangen door nieuwbouw met hedendaagse architectuur”.

Eindresultaat is mettertijd volgens het bedrijf een harmonieus geheel dat de identiteit van de gebouwen versterkt.

Voor het interieur is een beroep gedaan op Arjaan De Feyter. De groeninrichting, met specifieke aandacht voor de privacy van de verschillende bewoners, komt voor rekening van landschapsarchitect Leon Van Haesebrouck.

Boeiende en intense oefening
Historisch erfgoed verzoenen met 21e-eeuwse woondromen is een boeiende en intense oefening, weten de initiatiefnemers.

Vandendriessche, VDD : “Duurzaamheid is topprioriteit in al onze projecten en dus ook de Weylerkazerne. De 21e eeuw moet een eeuw van recuperatie zijn. Hergebruik van leegstaande gebouwen is een maatschappelijke verantwoordelijkheid opdat zij opnieuw actief onderdeel kunnen worden van de samenleving. Weldoordachte herbestemmingen zijn bovendien vaak de beste garantie voor duurzaam behoud en beheer van waardevol erfgoed en dragen bij tot een circulaire economie”.

Thibaut De Vos wijst er op, dat de hedendaagse bovenbouw van de Weylerkazerne in hout wordt uitgevoerd omdat hout CO2 opslaat en thermisch beter isoleert dan beton. “In samenwerking met HP Engineers worden moderne middelen als geothermische warmtepompen en zonneboilers ingezet om de wooneenheden zo energie-efficiënt mogelijk te doen zijn. 35 procent van de energiebehoeften wordt ingevuld door deze ecologische installaties. In de zomer zullen de appartementen ook worden verkoeld via de geothermie”.

Overvloedig groen
Verder is er plaats voor overvloedig groen: verschillende binnentuinen en open ruimtes, hoogstammige bomen, een groene wandelzone die voetgangers door de site leidt en de buurt opwaardeert tot een nieuw, levendig stadsdeel. In de historische binnentuin wordt een watervlak omringd door hagen voorzien, zo wordt de genius loci, of de ‘geest van de plek’ bewaard.

Dat al meer dan de helft van de wooneenheden verkocht is nog voordat met de werken een begin is gemaakt, bewijst volgens VDD Project Development dat in Brugge veel vraag is naar kwaliteitsvolle appartementen.

 

https://www.vddprojectdevelopment.com/weylerkazerne

Leave a Reply

error: Content is protected !!
×